Sosial- og helsedirektoratet logo Sosial- og helsidedir avd. rusmidler Hovedsiden Søk i nettstedet

Om direktoratetKontakt ossSpørsmål og svar

Fakta om rusmidler
Publikasjoner
Kampanjer
Høringsuttalelser
Engros og tilvirkning
Alkoholloven
Frivillige organisasjoner
For presse
Nyhetsarkiv
Lenker
English
26. mai
Økt rusmiddelbruk må møtes med økt innsats fra AKAN
Økt tilgang til rusmidler, nye drikkevaner relatert til arbeidsfellesskapet sammen med store endringer i arbeidslivet bør møtes med en økt forebyggende innsats. AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) har en framtredende posisjon for å forebygge og håndtere rusmiddelspørsmål i arbeidslivet. AKAN bør fortsette med sin grunnmodell. For å møte de nye utfordringene bør AKAN utvikle sitt tilbud og gå ut offensivt og proaktivt. Dette viser en evaluering av rusforebyggende virksomhet i AKANs regi laget av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.
Les pressemeldingen/last ned rapporter

9. mai
Ungdomskampanje om rus og rusmidler
Sosial- og helsedirektoratet inviterer ungdomsgrupperinger og organisasjoner til å konkurrere om å utvikle en kampanje av, for og med ungdom i 2005/2006. Formålet med kampanjen er å forebygge rus og russkader blant ungdom.

Kampanjen skal rette seg mot ungdom opp til 25 år og være nasjonal. Det er bevilget kr 2,5 mill til prosjektet. Midlene tildeles kun en organisasjon/gruppering.
les mer

21. desember
Engrosbevillingsordningen og regelverket for mellommannsvirksomhet oppheves i 2005.
Stortinget vedtok 6. desember 2004 å oppheve dagens engrosbevillingsordning og regelverket for mellommannsvirksomhet. Dette betyr at bevillingsplikten for grossister og importører etter alkoholloven bortfaller i sin helhet. Kontrollen knyttes i stedet til den gjeldende registreringsplikten for særavgiftsbelagte varer som administreres av toll- og avgiftsetaten.
Les mer om endringen

14. september
Regionsprosjektet på nett
De utvalgte kommunene som er med i Regionprosjektet vil nå presentere sitt rusforebyggende arbeid på nett.
Les mer

8. september
Ansvarlig vertskap i Bergen evaluert
Prosjektet Ansvarlig vertskap har gitt serveringsbransjen i Bergen økt kunnskap og bevissthet om rusrelaterte konflikter, men må ledsages av effektiv håndhevelse av lovverket for å bidra til reduksjon i rusrelatert vold, viser evalueringen.

Les mer på ansvalig vertskap.no

3. september
Regionsprosjektet
Regjeringens handlingsprogram mot rusmiddelproblemer har initiert Regionprosjektet. I dette pilotprosjektet deltar 9 utvalgte kommuner i Norge. Stikkord for prosjektet er:
- rusforebygging
- målrettet og sammordnet innsats
- barn og ungdom

Les mer om prosjektet

6. august
Nyhet - brosjyrer kan lastes ned elektronisk
Vi har nå lagt ut noen av våre brosjyrer i elektronisk utgave (pdf) til nedlastning. Ønskes brosjyrene i papirutgve kan de bestilles her på nettsiden.
Les mer


Brosjyremateriell
Gratis brosjyrer og publikasjoner kan bestilles via våre nettsider.
Bestill materiell her

Elektroniske brosjyrer

Rusproblemer -
Hvor søke hjelp?